Obchodní podmínky

Ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka zboží

Objednávku je možné uskutečnit přes internetový obchod na adrese www.bochko.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné již v okamžiku jejich odeslání.

Cena zboží

Veškeré ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

Způsoby platby

Zboží je možné uhradit převodem z účtu, dobírkou nebo hotově při osobním převzetí.
Poplatek za platbu předem na bankovní účet činí 0 Kč.
Číslo účtu: 6992155001/5500
Variabilní symbol: Jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší objednávky.
Poplatek za platbu dobírkou, tudíž platbu až při převzetí zboží, činí 40,- Kč.
U platby předem na bankovní účet očekáváme platbu nejpozději do 7 pracovních dnů od objednávky zboží. Pokud z nějakých důvodů nemůžete platbu uhradit do stanovené lhůty, informujte nás o tom prosím e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme!

Osobní převzetí zboží

Osobní převzetí zboží je možné na adrese Prostřední 44, 664 46 Radostice a to do 7 dnů od vyřízení objednávky, v čase dle předchozí domluvy.

Dle předchozí domluvy je také možné objednané zboží vyzvednout v Brně na adrese PROMEO s.r.o., Víděňská 149/125a, 619 00 Brno. Čas a bližší informace upřesníme emailem nebo telefonicky.

Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, je zboží vždy nutné vyzvednout do 7 pracovních dnů od vyřízení objednávky, jinak se objednávka stornuje a zboží se vrací zpět do prodeje.

Zboží osobně vyzvednuté se platí pouze hotově a to ihned na místě převzetí. Platba kartou není možná!

Poštovné a balné

Zásilku odesíláme prostřednictvím České pošty a to dle vašeho výběru jako:
a) Balík Na poštu (0-2000g):   95 Kč,
b) Balík Do ruky   (0-2000g): 105 Kč.
Balné si neúčtujeme.

Expedice zásilky

Zásilky expedujeme do 2 pracovních dnů od přijetí platby na náš bankovní účet.
V případě platby dobírkou zásilku vyexpedujeme do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.
Pokud takto nebudeme moci z nějakého důvodu učinit, okamžitě Vás informujeme.

Doprava

Zásilky expedujeme pouze prostřednictvím České pošty.

Storno objednávky před expedicí

Storno objednávky na žádost kupujícího je možné v ojedinělých případech a to jen ze závažných a opodstatněných důvodů.
Nepromyšlený nákup a neseznámení se s našimi obchodními podmínkami nebereme jako dostatečný důvod pro stornování objednávky!
Jako prodejce si vyhrazujeme právo stornovat objednávku, tudíž odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
1) kupující nezaplatí cenu za zboží do stanovené lhůty a nereaguje na výzvy k zaplacení
2) kupující neodpovídá na naše případné dotazy (emaily, telefonáty…) potřebné k rychlému a úspěšnému dokončení obchodu (odeslání zboží)
3) kupující je nesolidní a již někdy v minulosti za zakoupené zboží nezaplatil nebo si z neznámého důvodu nepřevzal zásilku

Storno objednávky po expedici, nevyzvednutí zásilky

Z důvodu uhrazení vzniklých nákladů za stornování objednávky po expedici nebo v případě nevyzvednutí zásilky si účtujeme penále do výše 105 Kč (přesná částka se odvíjí od výše ztráty – většinou ceny za poštovné).
Samozřejmě Vám rádi zásilku opakovaně zašleme v případě pochybení pošty (nedoručení výzvy o uložení zásilky apod.) nebo pokud si zásilku z jakéhokoli důvodu nestihnete vyzvednout. Ve druhém případě poštovné za opakované zaslání zásilky opět hradí kupující. Cena se v tomto případě bude odvíjet od skutečných poštovních nákladů, balné se nezapočítává.

Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány pouze za účelem zajištění internetového prodeje. Provozovatel se zavazuje, že v souvislosti s objednávkou, NEBUDE na udanou poštovní adresu zákazníka zasílat žádné reklamní či jiné propagační materiály. Při nakládání s osobními daty se řídíme zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.Odstoupení od smlouvy
V souladu se občanským zákoníkem č. 367/2000, máte právo zakoupené zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit. Zboží je možné vrátit pouze za předpokladu, že bude bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a nepoškozeném obalu. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět celkovou uhrazenou částku, tedy cenu za zboží i poštovné, a to předem dohodnutým způsobem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Zboží, které nám zašlete zpět na dobírku, nebude přijato! O rozhodnutí, že kupující odstupuje od kupní smlouvy informuje dodavatele písemně nebo elektronickou poštou. Doručení zboží na provozovnu provozovatele internetového obchodu BOCHKO hradí spotřebitel. Při nesplnění některé z podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s občanským zákoníkem, máte právo zakoupené zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit. Zboží je možné vrátit pouze za předpokladu, že bude bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a nepoškozeném obalu a to do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět celkovou uhrazenou částku, a to předem dohodnutým způsobem (bankovním převodem, poštovní poukázkou…). Celkovou částkou se rozumí cena za zboží a poštovné – to ale však jen do výše ceny doporučeného balíčku. Pokud kupující při objednání zboží zvolil službu přepravy nadstandart (např. Balík Do ruky, Balík Na poštu, přepravní služba…), prodávající není povinnen vracet částku za poštovné v plné výši této nadstandartní služby.Zboží, které nám zašlete zpět na dobírku, nebude přijato!

Pro informování prodávajícího o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy lze použít speciální formulář, který si můžete stáhnout níže. Odstoupení je možné zaslat i písemně nebo elektronickou formou. O obdržení a akceptování odstoupení od smlouvy musí prodávající kupujícího neprodleně informovat. Doručení zboží na provozovnu provozovatele internetového obchodu Barbitko hradí spotřebitel. Při nesplnění některé z podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice.
Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle přiloženého dokladu.
V případě škod vzniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít.
Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel.
Záruční doba na zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Odpovědnost za vady v záruční době

Tímto režimem se řídí odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době, ale které neexistovaly při převzetí věci.

Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen řádně prostudovat tyto záruční podmínky. V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou nese spotřebitel všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy, tzn. výskyt vady, která nebrání řádnému užívání (např. poškození obalu), nebo je opravitelná, má kupující právo žádat opravu nebo přiměřenou slevu z ceny.

V případě podstatného porušení kupní smlouvy, tzn. výskyt vady neodstranitelné, která brání řádnému užívání, může spotřebitel požadovat výměnu věci, opravu, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Stejná práva jako v případě podstatného porušení kupní smlouvy náleží spotřebiteli, jde-li sice o nepodstatné porušení, avšak pro opětovné vyskytnutí vady u dalších produktů nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
  • a) běžným používáním
  • b) nesprávným použitím výrobku
  • c) nesprávným skladováním
  • d) u prošlého výrobku (po uplynutí data spotřeby)
  • e) nadměrným a nevhodným užíváním
  • f) zanedbáním péče o zboží
  • g) vyšší mocí (živelné pohromy apod.)
Postup při reklamaci:
O reklamaci nás informujte e-mailem nebo telefonicky a to bez zbytečného odkladu po prvním objevení vady. Po důkladném posouzení závažnosti porušení kupní smlouvy (podstatné či nepodstatné), Vás budeme informovat o dalším postupu při reklamaci.
Každou reklamaci posuzujeme individuálně a snažíme se ji vyřídit v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 14-ti dnů od jejího vzniku, tedy od jejího přijetí nebo ode dne doručení na naši adresu.

 

Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeně (ne na dobírku) na naši adresu a to do 14 dnů od jeho převzetí. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. O výměne nás vždy předem informujte telefonicky nebo elektronickou formou.

Ke stažení:

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Děkujeme Vám za akceptování těchto obchodních podmínek a přejeme Vám pohodový nákup!